نسخه ها

  نسخه  کسب و کار کوچک و نوپا
(صبا)
نسخه پشتیبانی
(آسمان)
نسخه فروش و بازاریابی
(آفتاب)
نسخه کامل
پشتیبانی و فروش
(عرشیا)
نسخه نصبی کامل
پشتیبانی و فروش
(پرنیان)
بازاریابی و فرصت ها          
 سیستم مدیریت بازاریابی     * * *
سیستم تعریف و مدیریت کمپین های تبلیغاتی     * * *
سیستم مدیریت فرصت ها     * * *
ثبت و مدیریت مشتریان بالقوه * * * * *
ثبت و مدیریت مشتریان بالفعل (حقیقی و حقوقی) * * * * *
امکان تبدیل مشتری بالقوه به بالفعل با یک کلیک * * * * *
مدیریت فروش          
سیستم صدور پیش فاکتور و سفارش فروش *   * * *
سیستم صدور فاکتور *   * * *
امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده     * * *
امکان تعریف مالیات بر حمل و نقل     * * *
کتابچه های متنوع قیمت     * * *
مدیریت وظایف          
سیستم مدیریت وظایف و فعالیت های پرسنل   * * * *
مدیریت جلسات * * * * *
سیستم یادآوری وظایف و رویداد ها * * * * *
ثبت یادداشت و اعلام نظر کاربران   * * * *
مدیریت اسناد ، خدمات و فایل           
سیستم مدیریت و بایگانی اسناد و مدارک مشتریان   * * * *
مدیریت خدمات، انبار و محصولات   * *  * *
سیستم مدیریت دارایی ها با شماره سریال   * * * *
مدیریت پایگاه دانش سازمان   *   * *
سیستم مدیریت سایت های سازمان       * *
سامانه ساخت قالب و مدیریت ایمیل   * * * *
امکان ارسال ایمیل از طریق نرم افزار   * * * *
امکان ورود/خروج اطلاعات به/از فایل اکسل * * * * *
سیستم گزارش ساز * * * * *
مدیریت تیکت و پیامک          
سامانه ارسال پیامک از وب سرویس * * *
 *
مدیریت تیکت   *   * *
سیستم ثبت تیکت از طریق وب فرم       * *
مدیریت قرارداد و پروژه ها          
ثبت و مدیریت قراردادهای خدمات       * *
سیستم تعریف و مدیریت پروژه ها       * *
مدیریت فاز و وظایف در پروژه ها       * *
سیستم خدمات پس از فروش برای قطعات   *   * *
مدیریت  تکمیلی سامانه          
سیستم فرم ساز پیشرفته       * *
سیستم قوانین به اشتراک گذاری هر ماژول       * *
مدیریت گردش کار پیشرفته       * *
سیستم مدیریت سطوح دسترسی کاربران       * *
مدیریت واحد پول       * *
سیستم ثبت مشتری از طریق وب فرم       * *
سیستم مدیریت ماژول       * *
مدیریت کاربران  و سطوح سازمانی       * *
 آشنایی با نسخه
صبا و سفارش
آشنایی با نسخه آسمان و سفارش  آشنایی با نسخه آفتاب و سفارش  آشنایی با نسخه عرشیا و سفارش آشنایی با نسخه
پرنیان و سفارش