خدمات ما


 • توسعه

  بومی سازی تخصصی توسط کارشناسان حرفه ای متناسب با نیاز مشتریان 

 • آموزش

  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان

 • مشاوره

  برگزاری جلسات مشاوره جهت انتخاب مناسب ترین راهکارها

 • پباده سازی

  نصب و راه اندازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان

ویژگی ها

 • گزارش گیری

  ارائه گزارش های متنوع و ترکیبی از داده های ثبت شده، ارائه  گزارش های زمانبندی شده

 • مدیریت اسناد و فایل ها

  ذخیره سازی و سازماندهی فایل ها با استفاده از سیستم مدیریت اسناد، مرتبط سازی فایل ها با فرصت ها، پروژه ها و یا دیگر سوابق و انتشار فایل ها مستقیما از طریق ایمیل

 • کنترل دسترسی ها

  کنترل سلسله مراتب سازمانی و ساختار گروه ها، دسترسی مدیران جهت مشاهده تقویم کارکنان، امکان تعیین دسترسی ها به بخش های مختلف توسط مدیران

 • مدیریت انبار

  سازماندهی و پیگیری مقدار محصولات موجود، ایجاد کتاب قیمت برای قوانین قیمت گذاری های مختلف برای گروههای مختلف مشتریان استفاده از سفارشات خرید برای دادن سفارش خرید محصول به فروشندگان مرتبط ارسال و پیگیری پرداخت های الکترونیکی و درخواست پرداخت برای کالاها وخدمات

 • ایمیل مارکتینگ

  تعیین هدف، ساخت و طراحی، ارسال ایمیلی زیبا به مشتریان خود، و مشاهده تعامل و مشارکت مخاطبان برای پیگیری نظرات آنها وساختن ایمیل های بیشتر برای ارسال در آینده.

 • مدیریت پروژه

  ایجاد پروژه های مرتبط با مشتریان یا موارد پشتیبانی،تنظیم نقاط عطف پروژه و تعیین وظایف به کاربران یا گروه های کاربری

 • پرتال مشتریان

  افزایش تجربیات مشتریان با قابلیت ارائه دسترسی به پورتال مشتریان،حفظ یک کانال ارتباطی و به اشتراک گذاری پرونده ها و فایل ها،ارائه درخواست خدمات مشتری از طریق پورتال برای مدیریت پروژه های حرفه ای تر

 • تقویم و مدیریت وظایف

  مدیریت وظایف و رویدادهای مرتبط با فرصت ها، مشتریان، پرونده ها و یا دیگر موارد ثبت شده.تنظیم قابلیت نمایش تقویم بین کارکنان و مدیران، تنظیمات هشدار وقایع و رویدادها.